PRIVACY VERKLARING

 
Algemeen
Cats Vastgoed Beheer verwerkt diverse persoonsgegevens van de leden van de Verenigingen
in ons beheer. Door het afgeven van uw gegevens heeft u uw vertrouwen aan ons gegeven. Al
uw persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend worden
gebruikt voor het doel waarvoor u deze bij ons heeft aangeleverd: het beheren van de
Vereniging van Eigenaars (VvE) of Vereniging van Deelgenoten (VvD).
In deze verklaring willen wij u meer inzicht verschaffen in de manier waarop we met uw
gegevens omgaan.
 
Persoonsgegevens
De gegevens die wij van u verlangen om het beheer optimaal te kunnen uitvoeren, zijn uw
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij
nodig om u o.a. te kunnen informeren over VvE-zaken en om u te kunnen bereiken in het
geval van nood.
In het laatste geval verstrekken wij uw gegevens pas na uw uitdrukkelijke toestemming met
de mededeling aan de aannemer dat hij uw gegevens niet mag gebruiken voor commerciële
doeleinden, en, nadat de opdracht is afgerond, de gegevens te vernietigen.
 
Recht van inzage in uw persoonsgegevens.
U heeft te allen tijde het recht om te vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
Tevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens te wijzigen. Bijzondere
persoonsgegevens of medische informatie vragen wij niet op en slaan wij dan ook niet op.
 
Omgang met data.
De data wordt opgeslagen op een beveiligde server. De server en de website wordt beheerd
door een gerenommeerd IT-bedrijf in Hoofddorp.
Omdat wij niet werken met een on-line dienst, is het praktisch onmogelijk voor onbevoegden
om zich onbedoeld toegang te kunnen verschaffen tot de opgeslagen gegevens.
 
Wijzigingen.
Cats Vastgoed Beheer zal regelmatig deze Privacy Statement toetsen aan de actualiteit. Indien
nodig zal er dan één of meerdere wijzigingen worden doorgevoerd.
 
Thans wordt er gewerkt aan een vervolmaking van de AVG