Nieuws februari 2017

 

  • De wet “Verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaars is nog niet in werking getreden. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Als de wet wordt aangenomen geldt er een overgangsrecht van drie jaar. Pas vanaf dat moment gaat de verplichting definitief in.

 

  •  Het wetsvoorstel regelt dat de minimale vulling van het reservefonds bestaat uit 0,5% van de herbouwwaarde of zoveel als blijkt uit een door de VvE-vergadering vastgesteld MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Met het MJOP kan er dus afgeweken worden van de norm van 0,5% herbouwwaarde, ook naar beneden. Het wetsvoorstel regelt ook geen minimum bedrag dat in het reservefonds moet zitten. Het wetsvoorstel regelt dat jaarlijks tenminste een bepaald bedrag moet worden gereserveerd. In de tussentijd zullen er ook weer uitgaven worden gedaan vanuit het reservefonds. De ‘vulling’ van het reservefonds zal daardoor gedurende de jaren steeds veranderen (er wordt gespaard en er wordt uitgegeven).  

 

  • De kredietaanbieder moet financiële verplichtingen meenemen bij het bepalen van de leencapaciteit van de consument. Als een consument verplicht is een bijdrage te betalen aan de VVE dan is dit een financiële verplichting, net zoals alimentatie of een studielening een financiële verplichting is. Daarnaast mag een kredietverstrekker aanvullende eisen stellen aan de kredietwaardigheid, de wettelijke regels zijn de ondergrens.