Cv’s en Rookgasafvoeren

 

Wanneer is nog niet duidelijk, maar binnen afzienbare tijd wordt het wettelijk verplicht om cv-ketels en rga’s periodiek te laten onderhouden en inspecteren. De collectieve rga’s zullen elke vijf jaar verplicht gekeurd moeten worden, voor de individuele eigenaren ligt deze verplichting bij hen. Voor uitgebreide informatie, klik op de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/02/02/handreiking-en-infoblad-gemeenschappelijke-rookgasafvoeren