Informatie

Advies

Controleer de kitnaden van badkuipen en douchebakken goed en regelmatig. Maar ook het voegsel van het tegelwerk in uw badkamer. Achter de rozetten van uw douchemengkranen moet voldoende kit zitten om het geheel waterdicht te maken. Als er nl. een schade ontstaat als gevolg van lekkende kitnaden en/of tegelvoegen e.d., dan bent u daar privé voor aansprakelijk. Dit is achterstalling onderhoud en schade als gevolg daarvan wordt niet gedekt door de verzekering van de VvE. Zorg er derhalve dan ook voor dat u privé voldoende WA-verzekerd bent

Alarmnummer

Het alarmnummer 06-3448 9660 blijft 24 uur per dag bereikbaar.
(UITSLUITEND IN HET GEVAL VAN EEN CALAMITEIT :
INBRAAK, GESPRONGEN CV- OF WATERLEIDING, BRAND)

Verlaagd btw tarief op arbeidskosten

De minister van Financiën heeft in zijn besluit van 28 februari 2012, nummer BLKB/2013/305M, goedgekeurd dat met ingang van 1 maart 2013 het btw-tarief van 6% van toepassing is op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud van woongebouwen ouder dan twee jaar. Dit geldt voor alle werkzaamheden die in de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014 zijn afgerond en is ook van toepassing op het arbeidscomponent van dergelijke werkzaamheden aan liftinstallaties.